Tag Archives: BEIJING SNOW WORLD

BEIJING SNOW WORLD
25,900.-

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOWWORLD 5 วัน 4 คืน

เที่ยวปักกิ่ง เยือน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน!! พร้อมมรดกโลก พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” พระราชวังฤดูร้อน และหอบูชาฟ้าเทียนถาน
วันที่: 25-29 ธันวาคม 2557 / 29 ธันวาคม–2 มกราคม / 30 ธันวาคม–3 มกราคม 2558
BEIJING SNOW WORLD
25,900.-

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOWWORLD 5 วัน 3 คืน

เที่ยวปักกิ่ง เยือน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน!! พร้อมมรดกโลก พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” พระราชวังฤดูร้อน และหอบูชาฟ้าเทียนถาน

วันที่: 24-28 /28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2558