Tag Archives: เสี่ยวหลงเปา

photo-5512-21-04-06-16-55-38

ตลาดเฉินหวังเหมียว

ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ตลาดร้อยปีของเมืองเซี่ยงไฮ้ ลักษณะอาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงได้มีการออกแบบแต่งเติมสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน