Tag Archives: เครื่องหยกโบราณ

shanghai-museum-1024x768

พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้

ภายนอกออกแบบเป็นลักษณะโดมทรงกลมและมีฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และพื้นโลกตามหลักแนวคิดโบราณ พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน