Tag Archives: หอจินเหมา

Huangpu_River

แม่น้ำหวงผู่ เซี่ยงไฮ้

แม่น้ำหวงผู่ Huangpu river เป็นเส้นทางแม่น้ำ และเป็นเส้นทางเดินเรือหลักการพาณิชย์ ของมหานครเซี่ยงไฮ้ อันคดเคี้ยว ไหลจากปากแม่น้ำแยงซี ในเมืองอู๋ซ่ง ไปยังทะเลจีนตะวันออก ยาว 71 ไมล์ และ กว้าง 0.25 ไมล์ และลึก 30 ฟุต โดยเฉลี่ย