Tag Archives: ล่องเรือทะเลสาบซีหู

หอไข่มุก
24,900.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว 5 วัน 4 คืน อาหารพิเศษ... BUFFET GOLDENJAGUAR
วันที่: 04-08, 11-15, 25-29 มี.ค. 58 // 11-15, 12-16 เม.ย. 58
putuoshan-(1)
28,900.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว 5 วัน 3 คืน

ตะลุยเมือนจีน เยือนสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของ 3 เมืองดัง เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว ไม่ว่าจะเป็นหอไข่มุก ทะเลสาบซีหู และเข้านมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร!!
วันที่: 30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2558
ทะเลสาบซีหู
14,900.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SUPER SAVE 6 วัน 4 คืน

โปรแกรมทัวร์สุดคุ้มค่า เที่ยว 6 เมือง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี อี้อู จูเจียเจี่ยว เที่ยวสุดคุ้ม พร้อมBUFFET GOLDEN JAGUAR
วันที่: 28 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557