Tag Archives: ผู่ถอ

jade-buddha-jade-temple-shanghai-china-big

วัดพระหยกขาว

วัดพระหยกขาว ถือว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้