สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

nanjing-road03

ถนนนานกิง หรือ นานกิงลู่

ถนนนานกิง หรือ นานกิงลู่“ถนนนานกิงลู่” ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งสตรีทหรือถนนคนเดิน ถนนนานกิงแห่งนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยที่ และไม่เคยหลับใหลเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งที่ต้องแวะหากได้มีโอกาสมายังเมืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้
NF4UM

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ วัดหลิงซาน

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ วัดหลิงซาน อู๋ซี จัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปปรางค์ประทานพรที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุดในประเทศจีน โดยมีความสูงถึง 88 เมตร มีน้ำหนัก 700 ตัน ฐานพระพุทธรูปมีห้องสามารถเดินขึ้นถึงพระบาทได้
photo-5512-21-04-06-16-55-38

ตลาดเฉินหวังเหมียว

ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ตลาดร้อยปีของเมืองเซี่ยงไฮ้ ลักษณะอาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงได้มีการออกแบบแต่งเติมสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน
015757296912

ถนนตัว หลุน ลู่ เซี่ยงไฮ้

ถนนตัว หลุน ลู่ (Duolun Lu) จัดได้ว่าเป็นถนนแห่งสายวัฒนธรรมของเมืองเซี่ยงไฮ้และรับประกันความประทับใจเมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส ถนนแห่งสายวัฒนธรรมนี้จะพานักท่องเที่ยวไปย้อนเวลากลับไปในช่วงค.ศ. 1930
รถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้

รถไฟพลังแม่เหล็ก เซี่ยงไฮ้

รถไฟแม่เหล็ก เมืองเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นรถไฟแม่เหล็ก ที่วิ่งด้วยความเร็ว 430 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง นับได้ว่้า เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของเซี่ยงไฮ้ รถไฟแม่เหล็ก สร้างเมื่อช่วงเดือน มีนาคม ปี 2001
Huangpu_River

แม่น้ำหวงผู่ เซี่ยงไฮ้

แม่น้ำหวงผู่ Huangpu river เป็นเส้นทางแม่น้ำ และเป็นเส้นทางเดินเรือหลักการพาณิชย์ ของมหานครเซี่ยงไฮ้ อันคดเคี้ยว ไหลจากปากแม่น้ำแยงซี ในเมืองอู๋ซ่ง ไปยังทะเลจีนตะวันออก ยาว 71 ไมล์ และ กว้าง 0.25 ไมล์ และลึก 30 ฟุต โดยเฉลี่ย
PudongNight6412

หอไข่มุกตะวันออก เซี่ยงไฮ้

หอไข่มุกตะวันออก เป็นหอที่ตั้งอยู่ในย่านผู่ตงหรือเขตเมืองใหม่ ของนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางตะวันออกของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเต็มไปด้วยตึกระฟ้า อันงดงามของเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกตะวันออกแห่งนี้ยังเป็นที่ทำการของสถานีโทรทัศน์อีกด้วย
shanghai-museum-1024x768

พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้

ภายนอกออกแบบเป็นลักษณะโดมทรงกลมและมีฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และพื้นโลกตามหลักแนวคิดโบราณ พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน
jade-buddha-jade-temple-shanghai-china-big

วัดพระหยกขาว

วัดพระหยกขาว ถือว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้
c6afa198e1aedb5fdb2b143a71c4e483d3b43193

ผู่ถ่อซาน

ผู่ถ่อซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ไม่ควรพลาด ผู่ถ่อซาน ในทางพุทธศาสนานิกายมหายานพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มีมากมายดั่งเม็ดทรายในมหานที พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า