วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

DSC08886b

วีดีโอท่องเที่ยวถนนตัว หลุน ลู่ เซี่ยงไฮ้

ถนนตัว หลุน ลู่ (Duolun Lu) จัดได้ว่าเป็นถนนแห่งสายวัฒนธรรมของเมืองเซี่ยงไฮ้และรับประกันความประทับใจเมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส ถนนแห่งสายวัฒนธรรมนี้จะพานักท่องเที่ยวไปย้อนเวลากลับไปในช่วงค.ศ. 1930
รถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้

วีัดีโอท่องเที่ยวรถไฟพลังแม่เหล็ก เซี่ยงไฮ้

รถไฟแม่เหล็ก เมืองเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นรถไฟแม่เหล็ก ที่วิ่งด้วยความเร็ว 430 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง นับได้ว่้า เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของเซี่ยงไฮ้ รถไฟแม่เหล็ก สร้างเมื่อช่วงเดือน มีนาคม ปี 2001 .
Huangpu_River

วีดีโอท่องเที่ยวแม่น้ำหวงผู่

แม่น้ำหวงผู่ Huangpu river เป็นเส้นทางแม่น้ำ และเป็นเส้นทางเดินเรือหลักการพาณิชย์ ของมหานครเซี่ยงไฮ้ อันคดเคี้ยว ไหลจากปากแม่น้ำแยงซี ในเมืองอู๋ซ่ง ไปยังทะเลจีนตะวันออก ยาว 71 ไมล์ และ กว้าง 0.25 ไมล์ และลึก 30 ฟุต โดยเฉลี่ย
jade-buddha-jade-temple-shanghai-china-big

วีดีท่องเที่ยววัดพระหยกขาว

วัดพระหยกขาว ถือว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้
01dl-lingyenmountainbuddhisttemplerichmond

วีดีโอท่องเที่ยวพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ วัดหลิงซาน

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ วัดหลิงซาน อู๋ซี จัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปปรางค์ประทานพรที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุดในประเทศจีน โดยมีความสูงถึง 88 เมตร มีน้ำหนัก 700 ตัน ฐานพระพุทธรูปมีห้องสามารถเดินขึ้นถึงพระบาทได้
cb7b211d5fd4a85098e5_9

วีดีโอท่องเที่ยวถนนนานกิง

ถนนนานกิง หรือ นานกิงลู่ เซี่ยงไฮ้ “ถนนนานกิงลู่” แหล่งช้อปปิ้งสตรีท หรือ ถนนคนเดิน ที่ไม่เคยหลับใหล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดหากนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสมาซ้อปปิ้ง ยังเมืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้
shanghai-museum-1024x768

วีดีโิอท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้

จัดไัด้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ส่วนกลางของจัตุรัสประชาชน และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะของจีนโบราณ รูปแบบของพิพิธภัณฑ์และ การนำเสนอ บริเวณโดยรอบแก่ผู้เข้าชม คือการสาธิต ด้วยวัตถุโบราณ ซึ่งจะสะท้อนถึงความปราดเปรื่องและปรัชญา
photo-5512-21-04-06-16-55-38

วีดีโอท่องเที่ยวตลาดเฉินหวังเมี่ยว

ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ แหล่งช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน
Zhujiajiao

วีดีโอท่องเที่ยวหมู่บ้านจูเจียเจี่ยว

Zhujiajiao เป็นชุมชนในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมน้ำ จนถึงปัจจุบันที่ยังคงดำรงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมเอาไว้แม้ว่ารอบข้างของชุมชนความเจริญแผ่ขยายอยู่รอบด้าน แต่ทว่าชุมชนริมน้ำของชายแดนเมืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ยังคงเสน่ห์มนขลังของรูปแบบบ้านเรือน
Putuoshan

วีดีโอท่องเที่ยวผู่ถ่ิอซาน

ผู่ถ่อซาน ในสมัยก่อน ว่ากันว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมมีที่ประทับอยู่ที่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาโปตละบนเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย เมื่อราวประมาณ พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรมขากลับได้เชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมกลับมาด้วย