ทัวร์ราคาพิเศษ

ทัวร์ราคาพิเศษ

หนานไห่กวนอิม
25,999.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน หังโจว อู๋ซี 6 วัน 5 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน หังโจว อู๋ซี 6 วัน 5 คืน บุฟเฟต์สุดหรู โกลเดนท์จากัวร์ อลังการโชว์ที่สวยที่สุดในประเทศจีน อีร่าโชว์
วันที่: 27 พ.ค.-01 มิ.ย. 58 // 03-08, 10-15, 17-22, 24-29 มิ.ย. 58
หอไข่มุก
29,999.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว เขาหวงซาน 6 วัน 5 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว พิชิตเขาหวงซาน ภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศจีน ชม 2 โชว์สุดอลังการ...โชว์หังโจวไนท์+อีร่า เมืองโบราณหงชวน
วันที่: 03-08, 10-15, 17-22, 24-29 มิ.ย. 58
หอไข่มุก
23,900.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี 5 วัน 3 คืน ราคาเพียง 23,900.- เดินทาง 10-14 เม.ย. 58 เทศกาลสงกรานต์
วันที่: 10-14 เม.ย. 58
หนานไห่กวนอิม
32,900.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่ถ่อซาน อู๋ซี 6 วัน 5 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่ถ่อซาน อู๋ซี 6 วัน 5 คืน ถิ่นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิม เกาะผู่ถ่อซาน (ค้างเกาะ)
วันที่: 11-16, 12-17 เม.ย. 58
เขาหวงซาน
34,900.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว เขาหวงซาน 6 วัน 5 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว เขาหวงซาน 6 วัน 5 คืน พิชิตเขาหวงซาน ภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศจีน
วันที่: 11-16, 12-17 เม.ย. 58
หลิงซานต้าฝอ
27,999.-

ทัวร์รอบเซี่ยงไฮ้ 6 เมือง 6 วัน 5 คืน (สงกรานต์)

เที่ยวรอบเซี่ยงไฮ้ 6 เมือง ช่วงสงกรานต์ 6 วัน 5 คืน อลังการบุฟเฟต์นานาชาติ ภัตตาคารโกลเด้นท์ จากัวร์
วันที่: 11-16 เม.ย. 58
หอไข่มุก
19,999.-

ทัวร์รอบเซี่ยงไฮ้ 6 เมือง 6 วัน 5 คืน

เที่ยวรอบเซี่ยงไฮ้ 6 เมือง 6 วัน 5 คืน อลังการบุฟเฟต์นานาชาติ ภัตตาคารโกลเด้นท์ จากัวร์
วันที่: เม.ย.-มิ.ย. 58
วัดฉงหยวน ซูโจว เซี่ยงไฮ้
27,900.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ ดินแดนต้นกำเนิด “ผู่โถวซาน”
วันที่: 10-14 เม.ย. 58
หอไข่มุก
23,900.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี-หังโจว HAPPY SHANGHAI ช้อปปิ้งจุใจ... ตลาดเถาเป่า ถนนนานกิง อาหารพิเศษ...BUFFET GOLDENJAGUAR
วันที่: 25-29 มี.ค. 58 // 11-15 เม.ย. 58
กำแพงเมืองจีน ปักกิ่ง
34,900.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เยือน 2 มหานคร 6 วัน 4 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เยือน 2 มหานคร 6 วัน 4 คืน สะดวกสบาย นั่งเครื่องภายในไป-กลับ มีเวลาเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว
วันที่: 11-16 เม.ย. 58