ทัวร์ราคาพิเศษ

ทัวร์ราคาพิเศษ

putuoshan-(1)
21,999.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน หังโจว อู๋ซี 6 วัน 5 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน หังโจว อู๋ซี นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่ถ่อซาน (ค้างเกาะ 1 คืน)
วันที่: พ.ย.-ธ.ค. 59
Hello Kitty Happy Land, เซี่ยงไฮ้
17,999.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 5 เมือง ใหม่ล่าสุด สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ 6 วัน 5 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่นพิเศษ...เที่ยวรอบเซี่ยงไฮ้ 5 เมือง พบสวนสนุกในฝันดีสนีย์แลนด์ แห่งใหม่ล่าสุด
วันที่: พ.ย.-ธ.ค. 59
หอไข่มุก, เซี่ยงไฮ้
เริ่มต้น...13,999.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวรอบเมือง โปรโมชั่นพิเศษ 6 วัน 5 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่นพิเศษ รอบเมือง นานกิง หังโจว อู๋ซี ซูโจว จุใจช้อบปิ้ง ตลาดเถาเป่า ถนนหนันจิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
วันที่: 05-10, 12-17, 14-19, 15-20, 17-22 ต.ค. 59
หอไข่มุก
16,900.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นานกิง หังโจว อู๋ซี ซูโจว 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ นานกิง หังโจว อู๋ซี ซูโจว เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 59 // ราคาเริ่มต้น..16,900.-
วันที่: ก.ค.-ต.ค. 59
หอไข่มุก, เซี่ยงไฮ้
17,900.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ นานกิง อู๋ซี ซูโจว 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ นานกิง อู๋ซี ซูโจว พิเศษ..ซี่โครงหมูอู๋ซี, ซีฟู้ด GOLDEN JAGUAR 6 ดาว และ เสี่ยวหลงเป่า
วันที่: ก.ค.-ต.ค. 59
อุโมงเลเซอร์
15,999.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวรอบเซี่ยงไฮ้ 5 เมือง 6 วัน 5 คืน (Pro XW)

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ 5 เมือง อิ่มไม่อั้นบุฟเฟต์นานาชาติ ภัตตาคาร โกลเด้นท์ จากัวร์ จุใจช้อบปิ้ง ตลาดเถาเป่า ถนนหนันจิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
วันที่: เม.ย.-ก.ค. 59
หอไข่มุก, เซี่ยงไฮ้
เริ่มต้น..16,999.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่นพิเศษ เที่ยวรอบเซี่ยงไฮ้ 5 เมือง 6 วัน 5 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ 5 เมือง พิเศษ...เที่ยวสวนสนุกแห่งใหม่ Hello Kitty บุฟเฟต์ นานาชาติ ภัตตาคารโกลเด้นท์ จากัวร์ อลังการอีร่าโชว์ โชว์อันดับ 1 ของจีน
วันที่: เม.ย.-ก.ค. 59
หอไข่มุก, เซี่ยงไฮ้
23,999.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่น…เที่ยวรอบ 4 เมือง 6 วัน 4 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ เที่ยวรอบ 4 เมือง หังโจว, อู๋ซี, เซี่ยงไฮ้, หังโจว, เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว อลังการบุฟเฟต์นานาชาติ โกลเด้นท์ จากัวร์
วันที่: 12-17 เม.ย. 59
DSC05578
15,555.-

ทัวร์นานกิง เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี 4 วัน 3 คืน

เที่ยวนานกิง เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี สัมผัสเมืองหลวงเก่า...เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ ขึ้นหอไข่มุก กายกรรม ERA อาหารพิเศษ BUFFET GOLDENJAGUAR
วันที่: 23-26 ม.ค. 59 / 20-23 ก.พ. 59 / 27 ก.พ.-01 มี.ค. 59 / 19-22, 26-29 มี.ค. 59
หอไข่มุก
15,555.-

ทัวร์นานกิง เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี 4 วัน 3 คืน

เที่ยวนานกิง เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี อาหารพิเศษ...BUFFET GOLDENJAGUAR ซี่โครงหมูอู๋ซี, เสี่ยวหลงเป่า, ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว
วันที่: 25-28 ธ.ค. 58 / 23-26 ม.ค. 59 / 20-23 ก.พ. 59 / 27 ก.พ.-01 มี.ค. 59